Markdal

Duivelsbruglaan, Breda

5/ 5

'Markdal volop in ontwikkeling' Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegebied en wordt doorsneden door de rivier de Mark. Tussen de wijk het Ginnek… Lees verder

'Markdal volop in ontwikkeling' Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegebied en wordt doorsneden door de rivier de Mark. Tussen de wijk het Ginneken en Kasteel Bouvigne is een wandelgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Hier liggen stenen met gedichten erop. Ter hoogte van het Ginneken zijn er onder andere de Duivelsbrug en de Vrijlandtbrug. In de jaren '60 van de twintigste eeuw is de Mark gekanaliseerd. Hierdoor kon het water sneller worden afgevoerd en werd overstromingsgevaar verminderd. Ook kwam de kanalisering de landbouw ten goede. Met het kanaliseren van de Mark is echter ook veel van de kenmerkende flora uit het Markdal verdwenen. In het kader van natuurontwikkelingen is aan het begin van de 21e eeuw besloten de natuurlijke loop van de Mark te herstellen. Daartoe zijn bochten in de rivierloop aangebracht en is de rivierbedding steiler gemaakt. De omliggende weilanden zijn omgevormd tot schraalgrasland, kenmerkend door hun voedselarme bodem en hoge grondwaterstand. Hiertoe werd de voedselrijke toplaag van de bodem afgegraven. Op de afgegraven gronden zijn karakteristieke planten als dwergbies en blaartrekkende boterbloem verschenen. De reconstructie van het Markdal werd voltooid in 2004. Sinds die tijd is de visstand in de Mark aanzienlijk verbeterd. Ook is de oeverzwaluw in het gebied teruggekeerd. Andere vogels in het Markdal zijn de ijsvogel, die net als de oeverzwaluw nesten bouwt aan de oevers van de Mark. 's Winters wordt het gebied bevolkt door de Canadese gans en de wintertaling. Sinds 2004 is Markdal een natuurontwikkelingsgebied met volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen.

Duivelsbruglaan, 4835 JD Breda