Studievereniging Stichting Midas

Hogeschoollaan 1, Breda

Stichting Midas is een studievereniging voor de studenten accountancy aan Hogeschool Avans te Breda. De vereniging promoot groepscohesie door het stimuleren van onderlinge interactie tussen studenten. De vereniging staat voor beroepsoriëntatie, dit doet zij door een directe link tussen de studenten en het werkveld te leggen op zowel een formele als informele manier. Lees verder

s.v. midas

Stichting Midas is een studievereniging voor de studenten accountancy aan Hogeschool Avans te Breda. De vereniging promoot groepscohesie door het stimuleren van onderlinge interactie tussen studenten. De vereniging staat voor beroepsoriëntatie, dit doet zij door een directe link tussen de studenten en het werkveld te leggen op zowel een formele als informele manier. 

Ieder lid van Stichting Midas is een actief lid. Dit houdt in dat elk lid een bijdrage levert aan de vereniging. Een bijdrage kan onder andere zijn het helpen met het organiseren van informele activiteiten zoals het AAFM Introkamp of de jaarlijkse buitenlandse reis. Er worden ook formele activiteiten georganiseerd, vooral in samenwerking met onze sponsoren, die grotendeels bestaan uit accountancy-kanoten, zoals onze Bedrijvendag en de Inhousedagen. Deze formele activiteiten zijn de perfecte momenten om te netwerken en rond te kijken voor een stage en/of toekomstige werkplek. 

Voorafgaand en tijdens deze activiteiten wordt er heel veel samengewerkt, onze leden maken dan ook al snel organisatorisch en communicatief grote stappen. Al met al is lid zijn van Stichting Midas een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van elke accountancy student. Stichting Midas is de ideale vereniging om jouw persoonlijke netwerk uit te breiden door onze formele en informele activiteiten, ook zonder lid te worden. Kom dus vooral eens langs op een van onze borrels of kijk op onze website voor de geplande activiteiten!

https://www.midas.nl/
Instagram : @stichtingmidas
Facebook : Stichting Midas